Zhangzhou Open 2018 on July 14, 2018 in Zhangzhou, Fujian, China

Announced by Bob Burton on

The Zhangzhou Open 2018 will take place on July 14, 2018 in Zhangzhou, Fujian, China. Check out the Zhangzhou Open 2018 website for more information and registration.