Yongan Liu (刘永安) wins Taiyuan Open 2012

Announced by Baiqiang Dong (董百强) on

Yongan Liu (刘永安) won the Taiyuan Open 2012 with an average of 12.10 seconds. Xiaofeng Zheng (郑晓锋) finished second (12.73) and Pengju Li (李鹏举) finished third (14.65).