Yong'an Liu wins Tianjin Open 2010

Yong'an Liu won the Tianjin Open 2010 with an average of 13.48 seconds. Menglin Xu finished second (13.95) and Dongdong Qu finished third (14.32).

World records: Yuxuan Wang Rubik's Magic 0.72 (single).