Yinqin Li (李尹钦) wins Xiamen Open 2013

Announced by Lars Vandenbergh on

Yinqin Li (李尹钦) won the Xiamen Open 2013 with an average of 10.21 seconds. Qianqian Shao (邵千芊) finished second (12.37) and Jiang Wu (吴江) finished third (12.67).