Yinghao Wang (王鹰豪) wins Xuzhou Winter 2019, in Xuzhou, Jiangsu, China

Announced by Baiqiang Dong (董百强) on

Yinghao Wang (王鹰豪) won Xuzhou Winter 2019 with an average of 8.48 seconds. Yunliang Zhang (张赟量) finished second (8.68) and Xuechao Zhang (张学超) finished third (9.25).