Xiaolin Zeng (曾小林) wins Chongqing Open 2013

Announced by Lars Vandenbergh on

Xiaolin Zeng (曾小林) won the Chongqing Open 2013 with an average of 10.39 seconds. Yifei Chen (陈奕霏) finished second (12.68) and Lianqi Zhan (詹炼棋) finished third (12.99).