Ruihang Xu (许瑞航) wins Suzhou Open 2019, in Suzhou, Jiangsu, China

Announced by Baiqiang Dong (董百强) on

Ruihang Xu (许瑞航) won Suzhou Open 2019 with an average of 7.86 seconds. Jiayu Wang (王佳宇) finished second (7.99) and Lukas Shelley finished third (8.00).