Nguyễn Tấn Hưng wins Ho Chi Minh Cubic 2014

Announced by Lars Vandenbergh on

Nguyễn Tấn Hưng won the Ho Chi Minh Cubic 2014 with an average of 13.41 seconds. Ha Chan Uy finished second (13.52) and Dương Hữu Khang finished third (14.37).