Mulun Yin wins Alpha Cube BUAA Open 2010

Mulun Yin won the Alpha Cube BUAA Open 2010 with an average of 11.13 seconds. Shuang Chen finished second (12.75) and Fubo Wang finished third (14.35).

World records: Yumu Tabuchi 3x3 one-handed 16.19 (average), Yuxuan Wang Rubik's Magic 0.72 (single).

Asian records: Yumu Tabuchi 3x3 one-handed 14.19 (single), Yuxuan Wang Master Magic 1.80 (single).