Lev Golub (Лев Голуб) wins Cubes Masters Zhytomyr 2019, in Zhytomyr, Ukraine

Announced by Jacob Ambrose on

Lev Golub (Лев Голуб) won Cubes Masters Zhytomyr 2019 with an average of 8.32 seconds. Vladyslav Hryniuk (Владислав Гринюк) finished second (8.98) and Vladyslav Zhydkov (Владислав Жидков) finished third (9.62).