Kaijun Lin (林恺俊) wins Nanchang Open 2017, in Nanchang, Jiangxi, China

Announced by Baiqiang Dong (董百强) on

Kaijun Lin (林恺俊) won the Nanchang Open 2017 with an average of 8.41 seconds. Ruohan Qiu (邱若寒) finished second (9.72) and Jiekang Pan (潘杰康) finished third (10.50).