Kaijun Lin (林恺俊) wins Jieyang Open 2018, in Jieyang, Guangdong, China

Announced by Sam Spendla on

Kaijun Lin (林恺俊) won the Jieyang Open 2018 with an average of 8.80 seconds. Yunliang Zhang (张赟量) finished second (9.14) and Zixuan Liu (刘子瑄) finished third (10.18).