Jiuzhen Tao wins Wuhan Open 2010

Jiuzhen Tao won the Wuhan Open 2010 with an average of 15.18 seconds. Zhichao Huang finished second (15.81) and Chongjun Guan finished third (16.11).