Jiayu Wang (王佳宇) wins Hangzhou Winter Open 2014

Announced by Evan Liu on

Jiayu Wang (王佳宇) won the Hangzhou Winter Open 2014 with an average of 9.20 seconds. Lin Chen (陈霖) finished second (9.85) and Shujie Fang (方述杰) finished third (12.08).