Javid Nabizade wins Qəbələ Payız 2019, in Qəbələ, Azerbaijan

Announced by Cendy Cahyo Rahmat on

Javid Nabizade won Qəbələ Payız 2019 with an average of 10.88 seconds. Mahir Israfilov finished second (11.50) and Gəray İzzətov finished third (15.43).